Undervisning/Lektioner

Behöver du kvalificerad undervisning i Piano, Fiol, Elbas eller Gitarr – tveka inte att kontakta oss!
Nybörjare som avancerade - alla är välkomna!

Kontakta oss på följande nummer: +46 (0) 762-49 09 88
Maila oss här!
Lasse Malmsjö på Facebook